درباره ما

«صد برتر» تنها مرجع معرفی و رتبه بندی محتوای فارسی در ایران

در اواخر بهار ۹۵ و اوایل تابستان ۹۵ و در پی تصمیم مدیریتی و در راستای تحقق اهداف بزرگتر، «صد برتر» تشکیل گردید و دامنه اصلی وب سایت در اختیار تیم «صد برتر» قرار گرفت. همچنین سایر تیم های زیر مجموعه «صد برتر» به ساب دامین های مربوطه منتقل شدند.

بیشتر

کاربران عادی فضای مجازی

کاربران حرفه ای فضای مجازی

مسئولین مرتبط با فضای مجازی

جامعه شناسان، روانشناسان و رفتارشناسان حوزه فضای مجازی

برای ارتباط با ما از قسمت «تماس با ما» استفاده نمایید